Myrflodammens Samfällighet
  
 
 »   Startsidan
 »   Till Skidföreningen
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Forum
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Bildarkiv
 »   Protokoll
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Karta
 »   Länkar
 »   Frågor och Svar
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen

 »   Admin
  
Nyheter

Här presenterar Myrflodammens Samfällighet nyheter och aktuell information.
Endast 10 nyheterna visas per sida. Klicka på "nästa sida" eller "föregående sida" för att bläddra.


GDPR Myrflodammens Samfällighet - 2019-04-12

Personuppgiftspolicyn för Myrflodammens Samfällighet finns under fliken Protokoll.


Töm din postlåda! - 2018-10-02

I Myrflodammen har varje gata en gemensam postlåda för inkommande post och tidningar som man väljer att ta med till Myrflodammen. Alla områdets postlådor sitter på vallaboden bredvid Myrflogården.
Under det senaste året har det kommit en del post som man inte väntar sig dit och som då blir liggande i lådan. Kuverten ser ut som att de kan innehålla fakturor, paketavier o.d.
Så nästa gång som du är i Sälen - kolla om du har post där och tag hand om den!


Årsmötesprotokoll 2018 - 2018-06-08

Årsmötesprotokollet 2018 är upplagt under fliken Protokoll


Nytt från årsmötet - 2018-04-05

- Hela styrelsen blev omvald.
- Upprustningen av Myrflovägen är klar så när som en stödremsa.
- Den extra utdebiteringen för vägen ska göras för tredje och sista gången i år.
- Naturvärdesinventeringen som är gjord av Skogsstyrelsen (se fliken Protokoll) ska ge underlag för en trädpolicy och naturvårdsplan för Samfällighetens mark.
- Rengöring och upprustning av dricksvattenframtagning ska göras i år.
- För skoteråkning på vägarna ner till leden finns hjul att låna hos Björn T.
- Ca 50% av husägarna har satsat på fiber.
- Sopstationen måste hållas snygg. Vi får inte dumpa sopor.Naturvärdesinventering - 2018-04-03

Styrelsen har låtit Skogsstyrelsen göra en naturvärdesinventering av Samfällighetens mark. Den finns som en pdf-fil under under fliken ”Protokoll”.
Läs den! Mycket intressant!


Förvaltningsberättelse 2017 - 2018-03-07

Samfällighetens Förvaltningsberättelse 2017 finns under fliken Protokoll.


Samfällighetens årsmöte - 2018-03-01

Kallelse till Samfällighetens årsmöte: Fredagen den 30 mars 2018 kl. 14.00 (långfredagen) på Myrflocenter, Sälen (i garaget).


Samråd om kraftledning - 2018-01-15

Efter svårigheter att hitta lämplig sträckning för ledningen har Malungs Elnät valt att se över elförsörjningen i regionen i ett större perspektiv. Översynen visar att det är möjligt att tillgodose en säker elförsörjning i området med en ny 72,5 kV ledning mellan Sälsätern och Tandådalen. Samrådsarbetet har nu fortsatt och de studerade alternativen utgörs av markkabel som i stor utsträckning följer riksväg 66. Ledningen planeras att samförläggas med nya 20 kV ledningar. Inför ansökan om nätkoncession för linje (tillstånd att bygga och driftsätta en kraftledning) genomförs nu ett fortsatt samråd, enligt miljöbalkens bestämmelser, med berörda markägare, myndigheter och övriga särskilt berörda intressenter. Föreliggande samråd genomförs parallellt med samråd gällande ny 72,5 kV ledning mellan Närsjön och Tandådalen.
Ovanstående information har skickats till ägare av de tidigare aviserade fastigheterna som inte längre anses vara direkt berörda. Styrelsen vill därför informera om att den nya ledningsdragningen inte längre påverkar samfällighetens fastigheter. För mer information om den nya ledningsdragningen hänvisas till samrådsunderlaget http://www.malungselnat.se/default.asp?PageID=630.Hjärtstartare samt HLR - 2017-12-21

Myrflodammens Samfällighet har med bidrag från Korsnäs köpt in en hjärtstartare som är uppsatt vid postlådorna.
Skidföreningen ordnar och erbjuder en kortare genomgång av hjärtstartaren samt en uppfräschning av HLR (Hjärt- och Lungräddning).

Plats: Garaget vid Myrflogården den 2/1 kl 15:00.

Anmälan till andreas@aktivitetsteamet.se eller 070-269 26 92.


Fiberdragning färdig under v42 - 2017-10-13

Fiberentreprenören avslutar arbetena med dragning fram till alla fastighetsgränser under nästa vecka. Enligt entreprenören ska Telia vara i full färd med att kontakta alla, som beställt fibertjänst, för att bestämma tid för indragning i husen. Processen ser ut som följer: varje fastighetsägare behöver möta upp med installatör på dag som gemensamt bestäms, under denna dag görs installationen inne i huset och sedan dras kabeln mellan fastighetsgräns och hus. Det yttre arbetet kan utföras utan fastighetsägarens närvaro och kan ske vid annan tidpunkt. Eventuella frågor avseende dessa installationer ska ställas direkt till Telia Öppen Fiber.Föregående sida ...Sida 1 av 5... Nästa sida


     April 2019
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930

 Nyheter

  • GDPR Myrflodammens Samfällighet
Personuppgiftspolicyn...
(2019-04-12)

  • Töm din postlåda!
I Myrflodammen har va...
(2018-10-02)

  • Årsmötesprotokoll 2018
Årsmötesprotokollet 2...
(2018-06-08)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen