Nyheter

Protokoll från årets stämma

Protokollet från årets stämma som hölls den 27 juni finns nu publicerat på hemsidan under "Dokument - Årsmötesprotokoll".

Årets stämma 27 juni

Ny tid för årets stämma blir den 27 juni kl 13:00. Tyvärr har vi av lagliga skäl inte möjlighet att skjuta stämman till vår städdag i september. Det var styrelsens förhoppning att reglerna tillfälligtvis skulle lättas men så har inte blivit fallet
Nyheter

Årets stämma senareläggs

Med anledning av den rådande situationen orsakad av Covid-19 beslutade samfällighetens styrelse den 2 april att flytta stämman till ett datum som ännu ej bestämts. Då det i nuvarande situation är svårt att bestämma en ny dag så kommer vi att hålla datum öppet och ber att få återkomma till våra medlemmar med en inbjudan. Då stämman ska godkänna debiteringslängden väljer styrelsen att inte skicka ut några fakturor för årsavgiften förrän efter stämman har ägt rum

Nyheter 2018

Töm din postlåda! (2018-10-02) I Myrflodammen har varje gata en gemensam postlåda för inkommande post och tidningar som man väljer att ta med till Myrflodammen. Alla områdets postlådor sitter på vallaboden bredvid Myrflogården. Under det senaste året har det kommit en del post som man inte väntar sig dit och som då blir liggande i lådan

Nyheter 2019

Kolla din gatas brevlåda (2019-10-02) Kolla vad som finns i din gatas brevlåda. Alla brevlådorna sitter på Korpens vallabod nere vid Mornäsvägen. Tag hand om din post! Nummer på ditt hus (2019-10-02) Styrelsen uppmanar oss att sätta nummer på våra hus så att besökare, hantverkare, räddningstjänst med flera kan hitta fram till huset

Nyheter 2015

Skidföreningens städdag och årsmöte 2015 (2015-09-08) Myrflodammens Skidförening har städdag och årsmöte den 26 sept 2015. Kallelse, dagordning och alla årsmöteshandlingar finns under fliken Protokoll på Skidföreningens hemsida. Årsmötesprotokoll och styrelse (2015-07-08) Nu finns årsmötesprotokollet och den nya styrelsen under respektive rubrik i vänsterkanten

Nyheter 2016

Skidföreningen har swish-nummer (2016-11-17) Skidföreningen är med i swish-systemet. Vi har swish nummer 123 550 36 93 att använda för skidåkare från andra områden som vill vara med och bidraga till våra skidspår. Myrflovägen (2016-09-15) Nu är potthålen i Myrflovägen (ner till Fjällvägen) lagade

Nyheter 2017

järtstartare samt HLR (2017-12-21) Myrflodammens Samfällighet har med bidrag från Korsnäs köpt in en hjärtstartare som är uppsatt vid postlådorna. Skidföreningen ordnar och erbjuder en kortare genomgång av hjärtstartaren samt en uppfräschning av HLR (Hjärt- och Lungräddning). Plats: Garaget vid Myrflogården den 2/1 kl 15:00

Nyheter 2014

Utskick per brev upphör i Skidföreningen (2014-11-17) Alla Skidföreningens nyheter kommer efter höstens utskick att enbart ske per mail och samma information som sändes per mail återfinns också på Skidföreningens hemsida. Vi har fortfarande många som vi saknar mailadress till och för att du skall få vår information smidigt så ber vi dig meddela e-mailadress till annkatrin. forsling@telia

Nyheter 2013

Behållare (2013-12-04) Inför kommande vinter kommer Samfälligheten att placera ut 2 st glasbehållare, en för vitt glas samt en för färgat. Dessa kommer att placeras intill vårt nya sophus. Vi hoppas att det blir rent & fint samt att alla hjälps åt för att hålla ordning, nu när förutsättningarna är optimala ! Skid- och badbussen 2013-14 (2013-11-06) Skid- och badbussen kommer att gå till/från Myrflodammen under vintern 2013 - 2014
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.