Nyheter

Ny placering av brevlådor

Med anledning av att den tidigare placeringen av områdets brevlådor inte längre finns tillgänglig har dessa, i samråd med Postnord, flyttats till sopstationen. Ställningen på vilken brevlådorna är uppsatta är provisorisk och ska klara vintersäsongen. En mer estetiskt tilltalande konstruktion kommer upp under nästa års sommarsäsong

Protokoll från årsstämman

Protokollet från årets stämma som hölls den 19 juni finns nu publicerat på hemsidan under "Dokument - Årsmötesprotokoll".

Faktura via e-post

Från och med i år skickar vi ut fakturor på årsavgiften via e-post till dem som återkommit till oss med sin adress. I de fall vi saknar e-postadress kommer fakturan via posten. Vi tar tacksamt emot era e-postadresser och adressändringar via vårt kontaktformulär här på hemsidan

Utskick om att bekräfta e-postadress

Har du fått ett e-postmeddelande där du ombeds bekräfta din e-postadress i vårt medlemsregister och inte känner igen den tidigare adressen? Detta beror på att när vi implementerade vårt nya medlemsregister förra året så krävde systemet att alla hade en e-postadress. Då vi inte hade denna information så fick vi skapa fiktiva adresser som nu löpande byts ut när ni inkommer med era riktiga e-postadresser. Det går därför bra att bekräfta ändringen även om du inte känner igen den gamla adressen, kontrollera bara att den nya är den du önskar ha registrerad hos oss

Årets stämma 19 juni

Med anledning av att pandemin fortsatt håller oss i sitt grepp flyttas även årets stämma fram till ljusare tider på året. Styrelsen hälsar medlemmar välkomna till stämma utomhus lördagen den 19 juni i Myrflodammen.

Mer info! Parkering Myrflovägen

Styrelsen har varit i kontakt med Trafikverket och Länsstyrelsen Dalarna och de meddelar att det finns en gällande lokal trafikföreskrift om förbud att stanna och parkera längs Myrflovägen. Tyvärr är skyltningen enligt gällande föreskrift inte tillfredställande. Enligt 1 kap 6 § 2b i vägmärkesförordningen är det den statliga väghållningsmyndigheten som ansvarar för att sätta upp och underhålla vägmärken på enskilda vägar utanför tättbebyggt område

Nyheter 2020

Parkeringssituationen vid spårcentralen (2020-12-29) Denna säsong har det uppstått en situation där parkering sker längs med Myrflovägen från spårcentralen och bort mot Fjällvägen. Detta är givetvis inte önskvärt varken ur säkerhets- eller framkomlighetssynpunkt. Styrelsen arbetar med frågan och undersöker med Trafikverket vilka möjligheter som finns att skylta upp begränsad parkering på vägen

Nyheter 2018

Töm din postlåda! (2018-10-02) I Myrflodammen har varje gata en gemensam postlåda för inkommande post och tidningar som man väljer att ta med till Myrflodammen. Alla områdets postlådor sitter på vallaboden bredvid Myrflogården. Under det senaste året har det kommit en del post som man inte väntar sig dit och som då blir liggande i lådan

Nyheter 2019

Kolla din gatas brevlåda (2019-10-02) Kolla vad som finns i din gatas brevlåda. Alla brevlådorna sitter på Korpens vallabod nere vid Mornäsvägen. Tag hand om din post! Nummer på ditt hus (2019-10-02) Styrelsen uppmanar oss att sätta nummer på våra hus så att besökare, hantverkare, räddningstjänst med flera kan hitta fram till huset

Nyheter 2016

Skidföreningen har swish-nummer (2016-11-17) Skidföreningen är med i swish-systemet. Vi har swish nummer 123 550 36 93 att använda för skidåkare från andra områden som vill vara med och bidraga till våra skidspår. Myrflovägen (2016-09-15) Nu är potthålen i Myrflovägen (ner till Fjällvägen) lagade

Nyheter 2017

järtstartare samt HLR (2017-12-21) Myrflodammens Samfällighet har med bidrag från Korsnäs köpt in en hjärtstartare som är uppsatt vid postlådorna. Skidföreningen ordnar och erbjuder en kortare genomgång av hjärtstartaren samt en uppfräschning av HLR (Hjärt- och Lungräddning). Plats: Garaget vid Myrflogården den 2/1 kl 15:00

Nyheter 2015

Skidföreningens städdag och årsmöte 2015 (2015-09-08) Myrflodammens Skidförening har städdag och årsmöte den 26 sept 2015. Kallelse, dagordning och alla årsmöteshandlingar finns under fliken Protokoll på Skidföreningens hemsida. Årsmötesprotokoll och styrelse (2015-07-08) Nu finns årsmötesprotokollet och den nya styrelsen under respektive rubrik i vänsterkanten

Nyheter 2014

Utskick per brev upphör i Skidföreningen (2014-11-17) Alla Skidföreningens nyheter kommer efter höstens utskick att enbart ske per mail och samma information som sändes per mail återfinns också på Skidföreningens hemsida. Vi har fortfarande många som vi saknar mailadress till och för att du skall få vår information smidigt så ber vi dig meddela e-mailadress till annkatrin. forsling@telia

Nyheter 2013

Behållare (2013-12-04) Inför kommande vinter kommer Samfälligheten att placera ut 2 st glasbehållare, en för vitt glas samt en för färgat. Dessa kommer att placeras intill vårt nya sophus. Vi hoppas att det blir rent & fint samt att alla hjälps åt för att hålla ordning, nu när förutsättningarna är optimala ! Skid- och badbussen 2013-14 (2013-11-06) Skid- och badbussen kommer att gå till/från Myrflodammen under vintern 2013 - 2014
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.