Nyheter – april 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – januari 2023
Nyheter – mars 2022
Nyheter – januari 2021
Nyheter – februari 2020
Nyheter – februari 2019
Nyheter – februari 2018
Nyheter – februari 2017
Nyheter – februari 2016
Nyheter – februari 2015
Nyheter – februari 2014

Nyheter

Protokoll från årets stämma

Protokoll från årets stämma den 29 mars finns under fliken "Dokument".

Kallelse till föreningsstämma 29 mars kl 13:00

Årets stämma i samfällighetsföreningen äger som vanligt rum på långfredagen som i år infaller den 29 mars. Kl 13:00 öppnar dörrarna till Myrflocenter (mitt emot skylten vid infarten till området). Kallelse med tillhörande handlingar skickas ut till medlemmarna via e-post

Nyheter 2023

Protokoll från årets stämma (2023-05-09) Protokoll från årets stämma den 7 april finns nu under fliken "Dokument". Fakturor för årets avgift har skickats ut (2023-04-13) Nu har fakturor för årets samfällighetsavgift skickats ut. Dessa har företrädesvis skickats ut som e-post till medlemmarna

Nyheter 2022

Parkeringsförbud Myrflovägen-Flatfjällsvägen (2022-12-14) Fr o m 1 juli 2022 råder parkeringsförbud på båda sidorna av Myrflovägen samt Flatfjällsvägen. Länsstyrelsens har vid sitt beslut utfärdat den lokala trafikföreskriften 20TFS 2022:17 samt via Trafikverket skyltat upp förbudet. Bakgrunden till föreskriften är den problematiska parkeringssituationen som uppstått under vintersäsong då tillresande till området hindrat framkomligheten för blåljusfordon, kommunala servicefordon, snöröjning och skidbussen

Nyheter 2021

Ny placering av brevlådor (2021-11-29) Med anledning av att den tidigare placeringen av områdets brevlådor inte längre finns tillgänglig har dessa, i samråd med Postnord, flyttats till sopstationen. Ställningen på vilken brevlådorna är uppsatta är provisorisk och ska klara vintersäsongen. En mer estetiskt tilltalande konstruktion kommer upp under nästa års sommarsäsong

Nyheter 2020

Parkeringssituationen vid spårcentralen (2020-12-29) Denna säsong har det uppstått en situation där parkering sker längs med Myrflovägen från spårcentralen och bort mot Fjällvägen. Detta är givetvis inte önskvärt varken ur säkerhets- eller framkomlighetssynpunkt. Styrelsen arbetar med frågan och undersöker med Trafikverket vilka möjligheter som finns att skylta upp begränsad parkering på vägen

Nyheter 2019

Kolla din gatas brevlåda (2019-10-02) Kolla vad som finns i din gatas brevlåda. Alla brevlådorna sitter på Korpens vallabod nere vid Mornäsvägen. Tag hand om din post! Nummer på ditt hus (2019-10-02) Styrelsen uppmanar oss att sätta nummer på våra hus så att besökare, hantverkare, räddningstjänst med flera kan hitta fram till huset

Nyheter 2018

Töm din postlåda! (2018-10-02) I Myrflodammen har varje gata en gemensam postlåda för inkommande post och tidningar som man väljer att ta med till Myrflodammen. Alla områdets postlådor sitter på vallaboden bredvid Myrflogården. Under det senaste året har det kommit en del post som man inte väntar sig dit och som då blir liggande i lådan

Nyheter 2017

järtstartare samt HLR (2017-12-21) Myrflodammens Samfällighet har med bidrag från Korsnäs köpt in en hjärtstartare som är uppsatt vid postlådorna. Skidföreningen ordnar och erbjuder en kortare genomgång av hjärtstartaren samt en uppfräschning av HLR (Hjärt- och Lungräddning). Plats: Garaget vid Myrflogården den 2/1 kl 15:00

Nyheter 2016

Skidföreningen har swish-nummer (2016-11-17) Skidföreningen är med i swish-systemet. Vi har swish nummer 123 550 36 93 att använda för skidåkare från andra områden som vill vara med och bidraga till våra skidspår. Myrflovägen (2016-09-15) Nu är potthålen i Myrflovägen (ner till Fjällvägen) lagade

Nyheter 2015

Skidföreningens städdag och årsmöte 2015 (2015-09-08) Myrflodammens Skidförening har städdag och årsmöte den 26 sept 2015. Kallelse, dagordning och alla årsmöteshandlingar finns under fliken Protokoll på Skidföreningens hemsida. Årsmötesprotokoll och styrelse (2015-07-08) Nu finns årsmötesprotokollet och den nya styrelsen under respektive rubrik i vänsterkanten

Nyheter 2014

Utskick per brev upphör i Skidföreningen (2014-11-17) Alla Skidföreningens nyheter kommer efter höstens utskick att enbart ske per mail och samma information som sändes per mail återfinns också på Skidföreningens hemsida. Vi har fortfarande många som vi saknar mailadress till och för att du skall få vår information smidigt så ber vi dig meddela e-mailadress till annkatrin. forsling@telia

Nyheter 2013

Behållare (2013-12-04) Inför kommande vinter kommer Samfälligheten att placera ut 2 st glasbehållare, en för vitt glas samt en för färgat. Dessa kommer att placeras intill vårt nya sophus. Vi hoppas att det blir rent & fint samt att alla hjälps åt för att hålla ordning, nu när förutsättningarna är optimala ! Skid- och badbussen 2013-14 (2013-11-06) Skid- och badbussen kommer att gå till/från Myrflodammen under vintern 2013 - 2014
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.