Årets stämma 27 juni

Publicerad onsdag 20 maj 2020, 23:06

Ny tid för årets stämma blir den 27 juni kl 13:00. Tyvärr har vi av lagliga skäl inte möjlighet att skjuta stämman till vår städdag i september. Det var styrelsens förhoppning att reglerna tillfälligtvis skulle lättas men så har inte blivit fallet. För att kunna följa alla Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer stämman att hållas utomhus. Kallelse samt dagordning har skickats ut med post till alla medlemmar. Varmt välkomna till Sågvägen 1, kl 13:00 den 27 juni!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.