Årets stämma senareläggs

Publicerad måndag 6 apr 2020, 21:13

Med anledning av den rådande situationen orsakad av Covid-19 beslutade samfällighetens styrelse den 2 april att flytta stämman till ett datum som ännu ej bestämts. Då det i nuvarande situation är svårt att bestämma en ny dag så kommer vi att hålla datum öppet och ber att få återkomma till våra medlemmar med en inbjudan.Då stämman ska godkänna debiteringslängden väljer styrelsen att inte skicka ut några fakturor för årsavgiften förrän efter stämman har ägt rum. Vi i styrelsen hoppas att alla medlemmar har förståelse för vårt beslut, och önskar väl mött senare i år. Samtliga medlemmar har även fått denna information via postgång.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.