Mer info! Parkering Myrflovägen

Publicerad måndag 18 jan, 10:10

Styrelsen har varit i kontakt med Trafikverket och Länsstyrelsen Dalarna och de meddelar att det finns en gällande lokal trafikföreskrift om förbud att stanna och parkera längs Myrflovägen. Tyvärr är skyltningen enligt gällande föreskrift inte tillfredställande. Enligt 1 kap 6 § 2b i vägmärkesförordningen är det den statliga väghållningsmyndigheten som ansvarar för att sätta upp och underhålla vägmärken på enskilda vägar utanför tättbebyggt område. I Sälen är det Trafikverket Region Mitt och deras underhållsentreprenör som ombesörjer detta. Länsstyrelsen hjälper nu samfälligheten med att kontakta Trafikverket för att få kompletterande vägmärken om parkeringsförbudet uppsatta. Styrelsens förhoppning att skyltningen kommer att utföras som senast inför nästa vintersäsong.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.