Nyheter 2015

Publicerad tisdag 4 feb 2020, 14:54

Skidföreningens städdag och årsmöte 2015
(2015-09-08)

Myrflodammens Skidförening har städdag och årsmöte den 26 sept 2015.
Kallelse, dagordning och alla årsmöteshandlingar finns under fliken Protokoll på Skidföreningens hemsida.

Årsmötesprotokoll och styrelse
(2015-07-08)

Nu finns årsmötesprotokollet och den nya styrelsen under respektive rubrik i vänsterkanten.

Årsmötet 2015
(2015-04-12)

På årsmötet kvarstod Peter Grünau, Ulf Synnes och Lennart Thunberg i styrelsen (valda på två år 2014). Clarrie Leim och Stig Lindkvist avtackades efter 25 år i styrelsen. Magnus Strömer valdes till ny kassör/sekreterare och Victoria Svahn till ny styrelseledamot.
Myrflovägen som byggdes 1987 ska renoveras ca 2017 till vilket beslöts om en förhöjd avgift som tas ut under tre år. De återstående tillfartsvägarna i området asfalteras samtidigt men bekostas av ordinarie budget.

Årsmöte långfredag 3/4 kl 15:00
(2015-03-03)

Medlemmarna i Myrflodammens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma.
Tid: Långfredag den 3 april kl 15:00
Plats: Myrflocenter, Sälen
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.