Nyheter – april 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – januari 2023
Nyheter – mars 2022
Nyheter – januari 2021
Nyheter – februari 2020
Nyheter – februari 2019
Nyheter – februari 2018
Nyheter – februari 2017
Nyheter – februari 2016
Nyheter – februari 2015
Nyheter – februari 2014

Nyheter 2016

Publicerad onsdag 1 feb 2017, 14:54

Skidföreningen har swish-nummer
(2016-11-17)

Skidföreningen är med i swish-systemet. Vi har swish nummer 123 550 36 93 att använda för skidåkare från andra områden som vill vara med och bidraga till våra skidspår.

Myrflovägen
(2016-09-15)

Nu är potthålen i Myrflovägen (ner till Fjällvägen) lagade. 30-skyltarna vid infarten till området kommer också att åtgärdas under hösten. En ska bytas ut och den andra flyttas ut ur vegetationen för att göra den mer synlig.

Planerad högspänningsledning
(2016-09-05)

Under våren skickade kommunen ut en kallelse till samråd avseende en planerad högspänningsledning mellan Sälens by och Tandådalen. Då del av ledningssträckningen (ett förslag av flera) gick över Mornäsvägen skickades kallelsen till de fastighetsägare som låg närmast sträckningen- Även styrelsen fick en kallelse eftersom en nedgrävd del av ledningen föreslogs dras längs föreningens väg ner till Fjällvägen.

Några medlemmar i föreningen deltog på kommunens samråd och ett flertal yttranden från fastighetsägare i vårt område har skickats in. Styrelsen skickade in ett yttrande där det i huvudsak påtalades det olämpliga i att dra en luftförlagd högspänningsledning över bebyggt område samt att eventuella grävarbeten inom samfällighetens område måste samordnas med andra planerade arbeten (såsom upprustningen av vår väg).

Styrelsen har haft kontakt med kommunen för att få veta hur övriga yttranden i ärendet har lytt. Av 330 utskickade informationsbrev i samrådsskedet inkom totalt 35 yttranden. Av dessa var 5 positiva till den norra dragning (som berör Myrflodammsområdet) och resterande yttranden förordade det södra alternativet som i huvudsak innebar en nedgrävd ledning längs Fjällvägen. Av yttrande myndigheter var samtliga negativa till den norra dragningen. Malung energi arbetar nu med att justera föreslagna sträckningar alternativt ta fram nya alternativ som ska diskuteras med kommunen och länsstyrelsen. Först därefter kan det bli aktuellt med fortsatt information till samfälligheten och ett eventuellt nytt samråd där ett nytt förslag presenteras. Styrelsen kommer att ha löpande kontakt med berörda i ärendet så att samfälligheten får information om hur processen fortskrider.

För mer information hänvisas till kommunens hemsida eller nedanstående inslag TV-sändningar:
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/protester-mot-byggplaner-i-vildmarken
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/orord-natur-hotas-i-salenfjallen

För frågor till styrelsen, kontakta Victoria.

Ny bro och nya spångar
(2016-08-04)

Bilder på den nya bron över viken i Myrflodammen och nya spångar finns i Bildarkivet.

Skidföreningens städdag och årsmöte 24 sep 2016
(2016-06-16)

På skidföreningens hemsida (klicka på länken till vänster!) finns inbjudan till städdag och årsmöte 2016.

Årsmötesprotokollet
(2016-04-28)

Årsmötesprotokollet 2016 finns nu under fliken Protokoll tillsammans med styrelsens informationsbrev.

Årsmötet 2016
(2016-03-27)

På årsmötet på Långfredagen avtackades Peter Grünau efter 20 år i styrelsen varav 8 år som ordförande. Ny styrelseledamot blev Björn Enarsson.
Vi beslöt också om extra utdebitering för upprustning av Myrflovägen på 2500 kr/år och fastighet i 3 år.
Vid styrelsens konstituerande sammanträde valdes Ulf Synnes till ny ordförande.

Föreningsstämma 2016
(2016-02-26)

Medlemmarna i Myrflodammens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma fredagen den 25 mars 2016, kl 14.00 (långfredagen) på Myrflocenter, Sälen.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.