Nyheter – april 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – januari 2023
Nyheter – mars 2022
Nyheter – januari 2021
Nyheter – februari 2020
Nyheter – februari 2019
Nyheter – februari 2018
Nyheter – februari 2017
Nyheter – februari 2016
Nyheter – februari 2015
Nyheter – februari 2014

Nyheter 2017

Publicerad torsdag 1 feb 2018, 14:54

järtstartare samt HLR
(2017-12-21)

Myrflodammens Samfällighet har med bidrag från Korsnäs köpt in en hjärtstartare som är uppsatt vid postlådorna.
Skidföreningen ordnar och erbjuder en kortare genomgång av hjärtstartaren samt en uppfräschning av HLR (Hjärt- och Lungräddning).

Plats: Garaget vid Myrflogården den 2/1 kl 15:00.

Anmälan till andreas@aktivitetsteamet.se eller 070-269 26 92.

Fiberdragning färdig under v42
(2017-10-13)

Fiberentreprenören avslutar arbetena med dragning fram till alla fastighetsgränser under nästa vecka. Enligt entreprenören ska Telia vara i full färd med att kontakta alla, som beställt fibertjänst, för att bestämma tid för indragning i husen. Processen ser ut som följer: varje fastighetsägare behöver möta upp med installatör på dag som gemensamt bestäms, under denna dag görs installationen inne i huset och sedan dras kabeln mellan fastighetsgräns och hus. Det yttre arbetet kan utföras utan fastighetsägarens närvaro och kan ske vid annan tidpunkt. Eventuella frågor avseende dessa installationer ska ställas direkt till Telia Öppen Fiber.

Upprustningen av vägen avslutad
(2017-10-12)

Myrflovägen är nu förstärkt och under natten till 12 okt lades den sista beläggningen. Slutbesiktning med entreprenör, besiktningsman och Trafikverket sker den 31 oktober. Med förhoppning om att vi nu får en säkrare framfart med ökad positiv körupplevelse, naturligtvis inom ramen för gällande hastighetsbegränsningar. Hälsar Victoria

Förstärkningsarbeten under oktober månad
(2017-09-25)

Under v38 plockade entreprenören bort större stenar från vägkroppen. Förstärkningsarbetena kommer nu att fortsätta med att den övre delen av vägkroppen fräses upp och förstärks med nytt material och därefter får en ny beläggning. Arbetena beräknas pågå under v 40-42.

Hjärtstartare
(2017-09-22)

En hjärtstartare är nu monterad på vallaboden på Mornäsvägen 2.

Vägarbeten påbörjas v 38
(2017-09-18)

Förstärkningsarbetena i Myrflovägen påbörjas denna vecka med att större stenar kommer att plockas upp ur vägkroppen. Arbetsmaskiner kommer till och från att befinna sig inom vägytan. Vid eventuella frågor, kontakta styrelsen via Victoria.

Nytt datum Telia öppen fiber
(2017-09-05)

Telia har meddelat att kampanjen för att teckna sig för anslutning till öppen fiber har förlängts till 7 oktober. Den som är intresserad kan höra av sig till deras kundtjänst (020-40 24 00) senast det datumet.

Förstärkningsarbeten i Myrflovägen
(2017-09-04)

Entreprenör upphandlad för genomförandet av förstärkningsarbete i Myrflovägen.
Före sommaren skickades ett förfrågningsunderlag ut till tre entreprenörer varav två valde att lämna anbud på förstärknings- och beläggningsarbetena på Myrflovägen. Vinnande anbud lämnades av PEAB Asfalt AB och avtal har tecknats med entreprenören. Ett startmöte och tillika syn av vägen genomfördes i måndags tillsammans med PEAB:s ombud. Arbetenas omfattning och genomförande har fastställts. Förstärkningsarbetena genomförs i slutet av september och den nya beläggningen kommer på plats i mitten av oktober. Liksom vid Skanovas markarbeten kommer framkomligheten på vägen att upprätthållas och alla ombeds att köra försiktigt och respektera entreprenörens arbetsmiljö. Vid eventuella frågor kontakta styrelsen genom Victoria.

Entreprenören startar med fiberkabeln.
(2017-09-04)

Skanova och Telias entreprenör startar arbete med fiberkabeln
Styrelsen har skrivit avtal med Skanova och deras entreprenör (akea) kan nu komma igång med markarbeten avseende förläggning av fiberkabel inom vårt område. Markarbetena startar i början av september och beräknas vara klara innan oktobers slut. I skrivande stund är inriktningen att kabeln upp till området förläggs längs med Myrflovägen men detaljprojekteringen är ännu inte klar varför förändringar kan komma att ske. Framkomligheten längs vägar och gator kommer att upprätthållas under pågående markarbeten. Alla trafikanter ombeds dock iaktta stor försiktighet vid färd inom området då entreprenörens personal ska kunna känna sig säkra i sin arbetsmiljö. Avseende tidplan för fiberns inkoppling återkommer styrelsen med mer information längre fram. Vid eventuella frågor kontakta styrelsen genom Victoria (som även samordnar dessa markarbeten med kommande förstärkningsarbete i Myrflovägen)

SKOTERÅKNING
(2017-04-20)

Skoteråkning utanför skoterlederna är förbjudet. För att komma ner till skoterleden som startar utanför f.d. Myrflocenter får man köra försiktigt på vägarna eller parkera vid leden.

Nytt från Årsmötet
(2017-04-20)

- Alla i styrelsen och alla funktionärer valdes om.
- Upprustning av Myrflovägen kommer att uföras under 2017 p.g.a. Trafikverkets anslagsregler. Ev. asfaltering av våra egna vägar och privata uppfarter tas med i förfrågan som en extrafråga. Den extra utdebiteringen på 2.500 kr tas ut under 2017 och 2018 som tidigare beslutat.
- Styrelsen arbetar på en policy för att bli en bättre markförvaltare för gemensamt ägd mark utanför våra tomter.
- 106 tomtägare har svarat positivt på frågan om indragning av fiber. Styrelsen rekommenderar Telias Öppen Fiber för anslutning. Obs att Telia vill ha beställning SENAST 14 MAJ! Mer info kommer med årsmötesprotokollet.

Årsmöte i Samfälligheten
(2017-03-30)

Långfredagen den 14 april 2017 kl 14.00 håller Samfälligheten årsmöte i Myrflocenters stora garage.
På dagordningen står sedvanliga årsmötespunkter samt extra utdebitering inför upprustning av vägen.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.