Nyheter – april 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – januari 2023
Nyheter – mars 2022
Nyheter – januari 2021
Nyheter – februari 2020
Nyheter – februari 2019
Nyheter – februari 2018
Nyheter – februari 2017
Nyheter – februari 2016
Nyheter – februari 2015
Nyheter – februari 2014

Nyheter 2019

Publicerad tisdag 4 feb 2020, 14:55

Kolla din gatas brevlåda
(2019-10-02)

Kolla vad som finns i din gatas brevlåda. Alla brevlådorna sitter på Korpens vallabod nere vid Mornäsvägen. Tag hand om din post!

Nummer på ditt hus
(2019-10-02)

Styrelsen uppmanar oss att sätta nummer på våra hus så att besökare, hantverkare, räddningstjänst med flera kan hitta fram till huset.

Policy om naturvårdsförvaltning
(2019-07-03)

Samfällighetens policy avseende naturvårdsförvaltning av markområden finns under fliken protokoll.

Kommunens naturinventering
(2019-06-26)

Kommunen har sänt brev till Samfälligheten om en planerad naturinventering. Brevet finns under fliken Protokoll. Även tillhörande karta finns under fliken Protokoll.

Erbjudande PEAB
(2019-06-10)

I samband med asfalteringsarbeten på Myrflodammens vägsamfällighet erbjuder Peab Asfalt AB att utföra asfaltsarbeten på era privata gårdar. För utförande samt pris kontakta Leif Stenlund 073-3848423 eller Roger Andersson 072-5333559.
Med vänlig hälsning
Peab Asfalt AB

Preliminärt årsmötesprotokoll
(2019-05-04)

En preliminär version av årsmötesprotokollet finns nu under fliken Protokoll.

GDPR Myrflodammens Samfällighet
(2019-04-12)

Personuppgiftspolicyn för Myrflodammens Samfällighet finns under fliken Protokoll.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.