Nyheter – januari 2024
Nyheter – januari 2023
Nyheter – mars 2022
Nyheter – januari 2021
Nyheter – februari 2020
Nyheter – februari 2019
Nyheter – februari 2018
Nyheter – februari 2017
Nyheter – februari 2016
Nyheter – februari 2015
Nyheter – februari 2014

Nyheter 2020

Publicerad söndag 3 jan 2021, 17:20

Parkeringssituationen vid spårcentralen
(2020-12-29)

Denna säsong har det uppstått en situation där parkering sker längs med Myrflovägen från spårcentralen och bort mot Fjällvägen. Detta är givetvis inte önskvärt varken ur säkerhets- eller framkomlighetssynpunkt. Styrelsen arbetar med frågan och undersöker med Trafikverket vilka möjligheter som finns att skylta upp begränsad parkering på vägen. Vägen är en staligt bidragsfinansierad väg varför vi bedömmer att samfälligheten inte själva kan besluta om begränsningar. Dock innebär detta att den nu rådanden situationen inte enkelt kan hanteras och tyvärr innebär ett problem för oss. Tills att vi har en lösning framme är vi är tacksamma om alla kan hjälpas åt att i den mån det är möjligt påtala olämpligheten i att parkera längs med Myrflovägen. Detta tycks för många inte vara uppenbart.

Matavfallspåsar hämtas i livsmedelsbutiker
(2020-12-29)

Under hösten har det saknats påsar för matavfall som i normala fall har funnits i en låda i vårt soprum. Detta beror på att Vamas slutat leverera dem dit och hänvisar nu till att påsar kan hämtas i ett antal livsmedelsbutiker samt på återvinningscentraler. Aktuella livsmedelsbutiker närmast Myrflodammen är Hemköp och ICA Nära i Tandådalen, ICA Toppen vid Högfjällshotellet samt ICA Lindvallen. Närmaste återvinningscentral ligger vid Gubbmyren/Lindvallen och skyltas från Fjällvägen. Mer information finns på Vamas hemsida https://vamas.se/avfall-och-atervinning/sortera-avfall/matavfall.html.

Vattenläcka vid Läjpavägen
(2020-11-19)

Just nu har vi en vattenläcka vid Läjpavägen som innebär att vägen behöver grävas upp. Entreprenörens arbete med att åtgärda läckan innebär vattenavstängning samt omöjliggör framkomligheten till fastigheterna på Läjpavägen. Löpande information skickas till berörda fastighetsägare via e-post.

Protokoll från årets stämma
(2020-09-16)

Protokollet från årets stämma som hölls den 27 juni finns nu publicerat på hemsidan under "Dokument - Årsmötesprotokoll".

Årets stämma 27 juni
(2020-05-20)

Ny tid för årets stämma blir den 27 juni kl 13:00. Tyvärr har vi av lagliga skäl inte möjlighet att skjuta stämman till vår städdag i september. Det var styrelsens förhoppning att reglerna tillfälligtvis skulle lättas men så har inte blivit fallet. För att kunna följa alla Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer stämman att hållas utomhus. Kallelse samt dagordning har skickats ut med post till alla medlemmar. Varmt välkomna till Sågvägen 1, kl 13:00 den 27 juni!

Årets stämma senareläggs
(2020-04-06)

Med anledning av den rådande situationen orsakad av Covid-19 beslutade samfällighetens styrelse den 2 april att flytta stämman till ett datum som ännu ej bestämts. Då det i nuvarande situation är svårt att bestämma en ny dag så kommer vi att hålla datum öppet och ber att få återkomma till våra medlemmar med en inbjudan.Då stämman ska godkänna debiteringslängden väljer styrelsen att inte skicka ut några fakturor för årsavgiften förrän efter stämman har ägt rum. Vi i styrelsen hoppas att alla medlemmar har förståelse för vårt beslut, och önskar väl mött senare i år. Samtliga medlemmar har även fått denna information via postgång.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.