Nyheter – april 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – januari 2023
Nyheter – mars 2022
Nyheter – januari 2021
Nyheter – februari 2020
Nyheter – februari 2019
Nyheter – februari 2018
Nyheter – februari 2017
Nyheter – februari 2016
Nyheter – februari 2015
Nyheter – februari 2014

Nyheter 2021

Publicerad måndag 21 mar 2022, 21:14

Ny placering av brevlådor (2021-11-29)

Med anledning av att den tidigare placeringen av områdets brevlådor inte längre finns tillgänglig har dessa, i samråd med Postnord, flyttats till sopstationen. Ställningen på vilken brevlådorna är uppsatta är provisorisk och ska klara vintersäsongen. En mer estetiskt tilltalande konstruktion kommer upp under nästa års sommarsäsong.

Protokoll från årsstämman
(2021-08-31)

Protokollet från årets stämma som hölls den 19 juni finns nu publicerat på hemsidan under "Dokument - Årsmötesprotokoll".

Faktura via e-post
(2021-06-30)

Från och med i år skickar vi ut fakturor på årsavgiften via e-post till dem som återkommit till oss med sin adress. I de fall vi saknar e-postadress kommer fakturan via posten. Vi tar tacksamt emot era e-postadresser och adressändringar via vårt kontaktformulär här på hemsidan.

Utskick om att bekräfta e-postadress
(2021-06-21)

Har du fått ett e-postmeddelande där du ombeds bekräfta din e-postadress i vårt medlemsregister och inte känner igen den tidigare adressen? Detta beror på att när vi implementerade vårt nya medlemsregister förra året så krävde systemet att alla hade en e-postadress. Då vi inte hade denna information så fick vi skapa fiktiva adresser som nu löpande byts ut när ni inkommer med era riktiga e-postadresser. Det går därför bra att bekräfta ändringen även om du inte känner igen den gamla adressen, kontrollera bara att den nya är den du önskar ha registrerad hos oss.

Årets stämma 19 juni
(2021-02-22)

Med anledning av att pandemin fortsatt håller oss i sitt grepp flyttas även årets stämma fram till ljusare tider på året. Styrelsen hälsar medlemmar välkomna till stämma utomhus lördagen den 19 juni i Myrflodammen.

Mer info! Parkering Myrflovägen (2021-01-18)

Styrelsen har varit i kontakt med Trafikverket och Länsstyrelsen Dalarna och de meddelar att det finns en gällande lokal trafikföreskrift om förbud att stanna och parkera längs Myrflovägen. Tyvärr är skyltningen enligt gällande föreskrift inte tillfredställande. Enligt 1 kap 6 § 2b i vägmärkesförordningen är det den statliga väghållningsmyndigheten som ansvarar för att sätta upp och underhålla vägmärken på enskilda vägar utanför tättbebyggt område. I Sälen är det Trafikverket Region Mitt och deras underhållsentreprenör som ombesörjer detta. Länsstyrelsen hjälper nu samfälligheten med att kontakta Trafikverket för att få kompletterande vägmärken om parkeringsförbudet uppsatta. Styrelsens förhoppning att skyltningen kommer att utföras som senast inför nästa vintersäsong.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.