Nyheter – april 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – januari 2023
Nyheter – mars 2022
Nyheter – januari 2021
Nyheter – februari 2020
Nyheter – februari 2019
Nyheter – februari 2018
Nyheter – februari 2017
Nyheter – februari 2016
Nyheter – februari 2015
Nyheter – februari 2014

Nyheter 2022

Publicerad onsdag 11 jan 2023, 18:13

Parkeringsförbud Myrflovägen-Flatfjällsvägen (2022-12-14)

Fr o m 1 juli 2022 råder parkeringsförbud på båda sidorna av Myrflovägen samt Flatfjällsvägen. Länsstyrelsens har vid sitt beslut utfärdat den lokala trafikföreskriften 20TFS 2022:17 samt via Trafikverket skyltat upp förbudet. Bakgrunden till föreskriften är den problematiska parkeringssituationen som uppstått under vintersäsong då tillresande till området hindrat framkomligheten för blåljusfordon, kommunala servicefordon, snöröjning och skidbussen. Samfälligheten har anlitat en bevakningstjänst för att säkerställa att parkeringsförbudet respekteras.

Strömavbrott 29 september (2022-09-27)

På torsdag den 29 september mellan kl 10 och kl 13 råder strömavbrott i området pga planerat underhåll. Under tiden ska alla ledningar betraktas som spänningsförande då strömmen kan påkopplas så snart arbetet är färdigt. Vid frågor kontakta kundservice hos Malung-Sälens Elnät 0280-442 20.

Protokoll från årsstämman (2022-06-13)

Protokollet från årets stämma som hölls den 15 april finns nu publicerat på hemsidan under "Dokument - Årsmötesprotokoll".

E-postmeddelande från vårt medlemsregister (2022-05-20)

Om du den senaste tiden har erhållit ett e-postmeddelande om att din e-post ändrats i vårt medlemsregister beror detta på att vi håller på att organisera om informationen i vårt register. Vid ändringar av vissa fältet automatgenererar systemet ett meddelande till din e-postadress. Meddelandet du fått kan du bortse ifrån. Om du har funderingar eller frågor, hör av dig via vårt kontaktformulär här på hemsidan.

Årets stämma 15 april (2022-03-21)

Styrelsen hälsar medlemmar välkomna till föreningsstämma den 15 april kl 13:00 i Myrflocenter, Myrflodammen. Kallelse och underlag har skickats med post till kontaktpersonen för respektive fastighet och det åligger denne att underrätta sina övriga fastighetsdelägare om kallelsens innehåll.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.