Parkeringssituationen vid spårcentralen

Publicerad tisdag 29 dec 2020, 17:20

Denna säsong har det uppstått en situation där parkering sker längs med Myrflovägen från spårcentralen och bort mot Fjällvägen. Detta är givetvis inte önskvärt varken ur säkerhets- eller framkomlighetssynpunkt. Styrelsen arbetar med frågan och undersöker med Trafikverket vilka möjligheter som finns att skylta upp begränsad parkering på vägen. Vägen är en staligt bidragsfinansierad väg varför vi bedömmer att samfälligheten inte själva kan besluta om begränsningar. Dock innebär detta att den nu rådanden situationen inte enkelt kan hanteras och tyvärr innebär ett problem för oss. Tills att vi har en lösning framme är vi är tacksamma om alla kan hjälpas åt att i den mån det är möjligt påtala olämpligheten i att parkera längs med Myrflovägen. Detta tycks för många inte vara uppenbart.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.