Valberedningen

Sammfällighetsföreningens valberedning väljs varje föreningsstämma på ett år. Till valberedningen hör du av dig om du har tankar om såväl befintligt som framtida förtroendeuppdrag. Vi välkomnar alla kontakter, även om du bara är nyfiken på vad ett arbete inom föreningen innebär. Valberedningen 2023-2024 är:

Namn Johan Holmgren (sammankallande)

E-post johanholmgren(at)hotmail.com Tel 073 679 02 54

Namn Petra Grünau

E-post petradalkulla(at)gmail.com Tel 070 559 66 16

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.