Verksamhet

Samfällighetsförenings uppgift är att hantera alla frågor som rör områdets fastighetsbestånd, väghållning och vattenförsörjning samt ansvara i dessa frågor för dialog med leverantörer och myndigheter. Föreningens ambition är att skapa en väl fungerande samfällighet där såväl boende som gäster trivs och känner glädje att besöka.

Hjärtstartare

En hjärtstartare finns monterad på väggen i sophuset.

Skoteråkare i Myrflodammen

Här åker vi endast på vägen till vår anslutningsled vid korsningen Mornäsvägen/Flatfjällsvägen i max 20 km/tim. Det är inte tillåtet att köra i terrängen någonstans och inte heller på Myrflovägen ner till Fjällvägen. Om inte dessa regler följs, kan det bli förbud för skoteråkning i området.
OBS! Köp ledbevis! Finns t ex hos Circle K-macken i Lindvallen.

Sophus

Under 2013 byggde föreningen ett nytt sophus. Utanför detta finns 2 st glasbehållare, en för vitt glas samt en för färgat. Vi hoppas att det blir rent och fint samt att alla hjälps åt för att hålla ordning nu när förutsättningarna är optimala!

Sophuset är klart!

Färdigställande av ett mycket rejält sophus.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.